تبلیغات
آموزش هنر در خانه - تعبیر خواب دیدن قبر , تعبیر دیدن قبر در خواب
آموزش هنر در خانه


آموزش بافتن لباس قلاب بافی ، جدید ترین مدل های قلاب بافی، اموزش قدم به قدم قلاب بافی بهار 90، طرح نقشه های قلاب بافی،  مدل برای قلاب بافی،  مدل زیبای گلدوزی، مدل قلاب بافی نوزادان، مدل های زیبا قلاب بافی کودکان

آموزش تصویری بافتنی

محصولی ویژه برای دختر خانوم های جوانی كه می خواهند همیشه تك باشند

كامل ترین و جامع ترین مجموعه آموزش بافتنی دوبله فارسی

به راحتی با كمترین هزینه و در منزل بافتنی ببافید 

آموزش كاملا تصویری ، گام به گام و بسیار ساده

1 DVD همراه با كتاب و سی دی 

ابتدا محصول  را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید
سپس وجه کالا  را به مامور پست بپردازید

قیمت : با تخفیف ویژه فقط 5,500 تومان
برای دیدن توضیحات بیشتر اینجا کلیک کنید
جذابیت خود را چند برابر كنید

محصول جدید و پرطرفدار برای سال 1390

یك هدیه منحصر به فرد و فوق العاده

هدیه ای مناسب برای آنكه دوستش دارید.....

طراحی متفاوت و خیره كننده

برای دیدن توضیحات بیشتر اینجا کلیک کنید
شامپو رفع سفیدی مو

با این شامپو دیگر نیازی به رنگ مو ندارید

فقط در 10-15 دقیقه با موهای سفید خداحافظی كنید

بهترین محصول در زمینه رفع سفیدی مو

با طرز استفاده بسیار آسان كه شما را شگفت زده خواهد كرد

فروش ویژه برای اولین بار  در ایران

همراه با كتاب آرایش مدرن بعنوان هدیه

ابتدا محصول  را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید
سپس وجه کالا  را به مامور پست بپردازید

قیمت : با تخفیف فقط 5,000 تومان

برای دیدن توضیحات بیشتر اینجا کلیک کنید


 

لاغریافزایش قد


بازدید : مرتبه
تاریخ : سه شنبه 15 فروردین 1391
تعبیر خواب دیدن قبر , تعبیر دیدن قبر در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن قبر در خواب به هیچ وجه وحشتناک نیست. بسیاری از معبران نوشته اند که قبر در خواب زندان است و گرفتاری های شدید زندگی است.اگر بیننده خواب ببیند روی قبری سنگ می نهد یا آن را آجر و سیمان می کند، خبر از این می دهد که بیننده خواب خرابی را آباد می کند یا بنائی می سازد، یا خانه ای می خرد یا باغی احداث می نماید. اگر بیننده خواب ببیند که او را در قبر می نهند گرفتار مشکلات می شود و معاش او تنگ می گردد. اگر بیننده خواب ببیند که مرده است و دارند او را در قبر قرار می دهند و هر چه می گوید کسی صدایش را نمی شنود به شدت گرفتار سختی و تنگی می شود و کسی به یاری او نمی شتابد و دستش را نمی گیرد. اگر کسی در خواب ببیند که بر بام خانه اش قبر می کنند عمر بیننده خواب دراز می شود.آنلی بیتون مى‏گوید:

1ـ دیدن آرامگاه در خواب ، نشانة اندوهگین شدن و نومیدی از زندگی است .

2ـ دیدن آرامگاهی ویران در خواب ، نشانة بیمار شدن یا نزدیك شدن به مرگ است .

3ـ دیدن آرامگاه خود در خواب ، نشانة آن است كه به نومیدی و بیماری دچار خواهید شد .

4ـ اگر خواب ببینید نوشتة سنگ گوری را می خوانید ، نشانة آن است كه وظایف دشوار و سختی به دوش خواهید گرفت .آنلی بیتون مى‏گوید:

1ـ اگر خواب ببینید گوری تازه حفر شده است ، علامت آن است كه به خاطر اعمال غلط دیگران متحمل رنج و عذاب می شوید .

2ـ اگر خواب ببینید از روی قبرها راه می روید ، علامت مرگ غیرطبیعی و یا ازدواج ناموفق است .

3ـ اگر در خواب به داخل قبری خالی نگاه كنید ، نشانة نومیدی و از دست دادن دوستان است .

4ـ اگر خواب ببینید فردی آشنا را داخل قبر گذاشته اید و خاك به غیر از سر ، تمامی اندامش را پوشانده است ، علامت آن است كه آن فرد به وضعیت رنج آوری دچار می شود و بینندة خواب ثروت خود را از دست می دهد .

5ـ دیدن گور خود در خواب ، علامت آن است كه مراقب خود نباشید دشمنان با زیركی شما را دچار مصیبتی خواهند ساخت .

6ـ اگر خواب ببینید گوری حفر می كنید ، علامت آن است كه به دردسر می افتید و دشمنان مانعی بر سر راه زندگی شما ایجاد می كنند . اما اگر خواب ببینید حفر گور را به اتمام رسانده اید ، نشانة آن است كه بر دشمنان خود غلبه می كنید ، و اگر در هنگام حفر گور آفتاب بر شما بتابد ، علامت آن است كه از گرفتاریی نتیجة مطلوبی به دست می آورید .

7ـ اگر خواب ببینید برای دفن جسد و گرفتن گور به قبرستان می روید ، و بعد از برگشتن می بینید جسد ناپدید شده است ، علامت آن است كه دچار گرفتاریی غیرمنتظره خواهید شد .

8ـ اگر زنی خواب ببیند ناگاه تاریكی بر قبرستان فرو می افتد . جایی برای خواب نمی یابد مگر قبری كه از دل خاك دهان گشوده است ، علامت آن است كه در امور عاطفی شكست می خورد و به خاطر مرگ یكی از دوستان اندوهگین و نومید خواهد شد .

9ـ دیدن زمین لم یزرع قبرستان كه تنها بر سر گورهایش گل و سبزه ای روییده است ، علامت آن است كه اگر مسئولیتی به اندازة تحمل خود به عهده بگیرید ، بعد از مدتی اندوهگین بودن و نومید شدن به منافع فراوانی دست خواهید یافت .

10ـ دیدن جسد خود میان قبر ، در خواب نشانة هجوم درد و رنج مأیوس كننده است


(بقیه موارد در ادامه مطلب )

حضرت دانیال گوید:

دیدن گور درخواب، دلیل زندان است. اگر در خواب بیند گوری از بهر خود كند، دلیل كه عیش بر وی تنگ شود و بعضی گویند آنجا كه گور كَند، دلیل كه خانه بسازد. اگر بیند وی را در گور نهادند، دلیل كه معیشت بر وی تنگ شود و بعضی گویند آنجا كه گور كند، دلیل كه خانه بسازد. اگر بیند وی را در گور نهادند، دلیل كه معیشت بر وی تنگ شود و نیز گویند كه به سفر رود. اگردید او را در گور نهادند و خاك بر سر او ریختند، دلیل بر نقصان دین او بود.محمدبن سیرین گوید:

اگر وی را در گور نهادند، دلیل كه او زندان كنند، اگر بیند بر بام خانه او گور می كندند، دلیل كه عمر او دراز بود.ابراهیم كرمانی گوید:

اگر بیند منكر و نكیر از او سوال پرسیدند، دلیل كه پادشاه با وی مطالبتی كند. اگر جواب ایشان صواب داد، دلیل كه از عذاب پادشاه برهد، اگر جواب را خطا دهد به خلاف این بود.محمدبن سیرین گوید:

دیدن گورستان در خواب، دلیل صحبت است با جاهلان كه دین و دنیای ایشان به فساد بود.ابراهیم كرمانی گوید:

اگر دید گورستان را زیارت می كرد، دلیل كه اهل زندان را دلداری كند.جابرمغربی گوید:

اگر در گورستان می رفت، دلیل كه درویش شود.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن گورستان بر سه وجه است.
اول: غم.
دوم: زندان.
سوم: محنت.


لوک اویتنهاو می گوید :

آرامگاه : تصادف مرگبار

برچسب ها: تعبیر ابن سیرین، تعبیر خواب، تعبیر خواب ابراهیم كرمانی، تعبیر خواب ابن سیرین، تعبیر خواب امام جعفر صادق، تعبیر خواب جابر مغربی، تعبیر خواب حضرت دانیال، تعبیر خواب حضرت یوسف، تعبیر خواب دیدن قبر در خانه، تعبیر خواب دیدن قبر های مشکی بزرگ، تعبیر خواب قبر، تعبیر خواب لوک اویتنهاو، تعبیر خواب منوچهر مطیعی تهرانی، تعبیر خواب یوسف نبی علیه السلام، تعبیر دیدن قبر، تعبیر دیدن قبر در خواب، ت، تعبیر دیدن قبر های زیاد در خانه، تعبیر قبر در خواب، تفسیر خواب قبر، تفسیر دیدن قبر در خواب، خواب دیدن قبر، خواب قبر، دیدن خواب قبر، قبر، قبر در خواب، معنی خواب، معنی خواب قبر، معنی قبر در خواب، تعبیر مردن در خواب، تعبیر اگر بیننده خواب ببیند که مرده است، تعبیر دیدن او را در قبر قرار می دهند، تعبیر دیدن قبرستان در خواب، تعبیر دیدن آرامگاهی ویران در خواب، تعبیر دیدن قبر خود در خواب، تعبیر سنگ قبر خود، تعبیر اگر خواب ببینید از روی قبرها راه می روید، تعبیر اگر در خواب به داخل قبری خالی نگاه كنید، تعبیر افتادن در قبر، تعبیر اگر خواب ببینید فردی آشنا را داخل قبر گذاشته اید، تعبیر کندن قبر در خواب، تعبیر دیدن جسد خود میان قبر،
ارسال توسط admin
تبلیغات


آرشیو مطالب
نظر سنجی
از کدام مطالب ما بیشتر راضی بودید؟؟امکانات جانبی