تبلیغات
آموزش هنر در خانه - تعبیرخواب دیدن زن , تعبیر دیدن زن در خواب
آموزش هنر در خانه


آموزش بافتن لباس قلاب بافی ، جدید ترین مدل های قلاب بافی، اموزش قدم به قدم قلاب بافی بهار 90، طرح نقشه های قلاب بافی،  مدل برای قلاب بافی،  مدل زیبای گلدوزی، مدل قلاب بافی نوزادان، مدل های زیبا قلاب بافی کودکان

آموزش تصویری بافتنی

محصولی ویژه برای دختر خانوم های جوانی كه می خواهند همیشه تك باشند

كامل ترین و جامع ترین مجموعه آموزش بافتنی دوبله فارسی

به راحتی با كمترین هزینه و در منزل بافتنی ببافید 

آموزش كاملا تصویری ، گام به گام و بسیار ساده

1 DVD همراه با كتاب و سی دی 

ابتدا محصول  را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید
سپس وجه کالا  را به مامور پست بپردازید

قیمت : با تخفیف ویژه فقط 5,500 تومان
برای دیدن توضیحات بیشتر اینجا کلیک کنید
جذابیت خود را چند برابر كنید

محصول جدید و پرطرفدار برای سال 1390

یك هدیه منحصر به فرد و فوق العاده

هدیه ای مناسب برای آنكه دوستش دارید.....

طراحی متفاوت و خیره كننده

برای دیدن توضیحات بیشتر اینجا کلیک کنید
شامپو رفع سفیدی مو

با این شامپو دیگر نیازی به رنگ مو ندارید

فقط در 10-15 دقیقه با موهای سفید خداحافظی كنید

بهترین محصول در زمینه رفع سفیدی مو

با طرز استفاده بسیار آسان كه شما را شگفت زده خواهد كرد

فروش ویژه برای اولین بار  در ایران

همراه با كتاب آرایش مدرن بعنوان هدیه

ابتدا محصول  را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید
سپس وجه کالا  را به مامور پست بپردازید

قیمت : با تخفیف فقط 5,000 تومان

برای دیدن توضیحات بیشتر اینجا کلیک کنید


 

لاغریافزایش قد


بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 14 فروردین 1391
محمدبن سیرین گوید:

زن جوان درخواب، شادی و مقصودی مرد باشد و زن پیر، دنیا باشد و شغل این جهان و نیز دیدن زنان بر قدر و نیكوئی و جمال و فربهی و لاغری و زشتی بود. بهترین زنان را كه در خواب بیند، زنانی باشد كه معروف نباشند و زن خوب فربه، فراخی نعمت باشد زن زشت لاغر قحطی و تنگی بود و زن شادمان آراسته، مرادهای این جهانی بود و پیرزن ترش روی چركین، بدحال و بد مرادی باشد.آنلی بیتون مى‏گوید:

1ـ دیدن زنان در خواب ، نشانة روبرو شدن با دسیسه و نیرنگ است .

2ـ اگر خواب ببینید با زنی جرو بحث می كنید ، علامت آن است كه در زندگی مغلوب و ناكام باقی خواهید ماند .

3ـ دیدن زنی چشم آبی با موهایی تیره كه بینی باریك و سربالا دارد ، علامت آن است كه مقام قهرمانی خود را در مسابقه ای از دست می دهید .

4ـ دیدن زنی كه چشمهای قهوه ای دارد ، علامت آن است كه خود را گرفتار معامله ای خطرناك خواهید ساخت

5ـ دیدن زنی موخرمایی در خواب ، نشانة آن است كه در زندگی سردرگم و پریشان خواهید شد .

6ـ دیدن زنی با موهای بلوند در خواب ، نشانة آن است كه تمام امور زندگی با سعادت و شادمانی سپری خواهد شد ......

( بقیه در ادامه مطلب )


ابراهیم كرمانی گوید:

اگر زنی بیند كه او را چون مردان قضیب بود، دلیل بر خیر و صلاح دین و دنیای او بود. اگر زنی بیند كه او را قضیب بود و مجامعت می كرد، دلیل كه او فرزندی بود یا آبستن شود و فرزند آورد. اگر زنی جوان بیند، كه پیر شده بود، دلیل كه از او كاری زشت دروجود آید.  اگر زنی بیند كه مرد شد و جامه مردان را پوشید، اگر آن زن مستور بود، دلیل خیر و صلاح او بود. اگر زن مفسد باشد، دلیل است بر شر و فساد او.جابرمغربی گوید:

زن مفسد درخواب، اهل دنیا را زیادتیِ دنیا بود و اهل صلاح را، زیادتیِ صلاح و علم و زن غریب بهتر از زن آشنا باشد. اگر بیند كسی زن او را نیزه یا شمشیر داد، دلیل كه پسری آورد، اگر بیند كه كسی او را دوا داد، دلیل كه دختری آورد.محمدبن سیرین گوید:

اگر زنی بیند كه دختری دارد، دلیل كه خیر و نیكی بدو رسد و از خویشان و اهل خود خرم شود. اگر بیند پسری آورد، دلیل كه غمگین و اندوهناك شود. اگر مردی بیند كه زنش پسر آورد، دلیل كه به رنج و صعب چیزی بدست آورد به روزگار دراز. اگر بیند كه دختر زاد، منفعتش بیشتر باشد.ابراهیم كرمانی گوید:

اگر زن پادشاه بیند كه دختری به زاد، دلیل است شوهرش گنج یابد. اگر بیند پسر زاد، دلیل غم و اندیشه بود. اگر مردی بیند كه دختری بزاد، دلیل كه غمگین و مستمند شود. اگر بیند كه پسرزاد، دلیل كه كارنیكوئی از وی صادر شود و از آن كار او نام نیكو در عالم منتشر شود. اگر دختری دوشیزه بیند كه فرزندی زاد، دلیل و تاویلش این است كه گذشت.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن زن درخواب بر شش وجه است.

اول: شادی و مقصود.

دوم: دنیا.

سوم: شغل این جهان.

چهارم: فراخی وفراوانی نعمت.

پنجم: قحطی و تنگدستی.

ششم: توانگری و ثروتمندی.منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

ابن سیرین نوشته زن جوان در خواب شادی و مقصود مرد است و گرفتاری های آن مرد . معبران دیگر نیز تقریبا همین نظر را ابراز داشته اند. خانم آیتانوس می گفت زن در خواب برای مرد هدف است و برای زن دشمن و رقیب. دیدن زن شناخته شده و معروف در خواب هیچ تعبیری ندارد. حتی اگر زنی را در خواب ببینید که هیچ شباهتی بین او و زن شناخته شده نباشد اما در عالم خواب فکر یا احساس کنید که مثلا او آن زن معروف است باز هم خواب شما بی تفاوت و قابل تعبیر می باشد. زن موقعی در خواب صاحب تعبیر می شود که مجهول و نا شناخته باشد و شما در خواب فقط او را به عنوان زن ببینید و بشناسید. در چنین صورتی دیدن زن در خواب برای مرد هدف و مقصود است و برای زن رقیب و دشمن. زیبایی و زشتی آن زن عظمت یا حقارت هدف را باز می گوید و همین طور برای زنان بی خطر یا خطرناک بودن رقیب و دشمن را حکایت می کند.معبران حتی چاقی و لاغری زن را دخیل دانسته اند ولی چون معیار پسند زن در زمان های مختلف فرق می کند ، چاقی و لاغری را معیار نمی گیریم. مثلا نوشته اند زن خوب و فربه فراخی نعمت باشد و زن زشت و لاغر قحطی و تنگی. از امام صادق علیه السلام نقل می کنند که زن در خواب شادی و مقصود است و شغل موفق و فراخی نعمت. توضیح درباره زن بسیار طولانی می شود لذا با درک معنی زن در خواب تعبیر و تشخیص خواب ها را به خود بینندگان خوابها وا می گذاریم چرا که با در نظر گرفتن مطالب گفته شده تشخیص آسان می شود. این نکته نیز باید افزوده شود که زنان خویشاوند هم در زمره زنان معروف هستند و تعبیری ندارند.لوک اویتنهاو می گوید :

زن : شانس در عشق

دیدن یک زن : ناتوانی

دیدن چندین زن : افترا

زن مو بور : اتفاقی خوشایند

زن مو قهوه ای : بیماری

زن مو قرمز : نامعقولات

زن ضعیف : خبرهای دلگرم کننده

شنیدن صدای یک زن : عزم سفر کردن

زن باردار: شادمانی

پیر زن : دعوا

زن چادری : مرگیوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن صحبت کردن با زن زیبا آن سال را به خوشی ونیکی بگذراند

برچسب ها: تعبیر ابن سیرین، تعبیر خواب، تعبیر خواب ابراهیم كرمانی، تعبیر خواب ابن سیرین، تعبیر خواب امام جعفر صادق، تعبیر خواب جابر مغربی، تعبیر خواب حضرت دانیال، تعبیر خواب حضرت یوسف، تعبیر خواب زن، تعبیر خواب دیدن زن در خانه، تعبیر خواب لوک اویتنهاو، تعبیر خواب منوچهر مطیعی تهرانی، تعبیر خواب یوسف نبی علیه السلام، تعبیر زن در خواب، تعبیر دیدن زن، تعبیر دیدن زن در خواب، تفسیر خواب زن، تفسیر دیدن زن در خواب، خواب زن، خواب دیدن زن، زن، زن در خواب، دیدن خواب زن، معنی خواب، معنی خواب زن، معنی زن در خواب، تعبیر دیدن زن جوان درخواب، تعبیر دیدن زنی چشم آبی، تعبیر دیدن صحبت کردن با زن زیبا،
ارسال توسط admin
تبلیغات


آرشیو مطالب
نظر سنجی
از کدام مطالب ما بیشتر راضی بودید؟؟امکانات جانبی