تبلیغات
آموزش هنر در خانه - تعبیر خواب دیدن دریا , تعبیر دیدن دریا در خواب , غرق شدن در دریا
آموزش هنر در خانه


آموزش بافتن لباس قلاب بافی ، جدید ترین مدل های قلاب بافی، اموزش قدم به قدم قلاب بافی بهار 90، طرح نقشه های قلاب بافی،  مدل برای قلاب بافی،  مدل زیبای گلدوزی، مدل قلاب بافی نوزادان، مدل های زیبا قلاب بافی کودکان

آموزش تصویری بافتنی

محصولی ویژه برای دختر خانوم های جوانی كه می خواهند همیشه تك باشند

كامل ترین و جامع ترین مجموعه آموزش بافتنی دوبله فارسی

به راحتی با كمترین هزینه و در منزل بافتنی ببافید 

آموزش كاملا تصویری ، گام به گام و بسیار ساده

1 DVD همراه با كتاب و سی دی 

ابتدا محصول  را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید
سپس وجه کالا  را به مامور پست بپردازید

قیمت : با تخفیف ویژه فقط 5,500 تومان
برای دیدن توضیحات بیشتر اینجا کلیک کنید
جذابیت خود را چند برابر كنید

محصول جدید و پرطرفدار برای سال 1390

یك هدیه منحصر به فرد و فوق العاده

هدیه ای مناسب برای آنكه دوستش دارید.....

طراحی متفاوت و خیره كننده

برای دیدن توضیحات بیشتر اینجا کلیک کنید
شامپو رفع سفیدی مو

با این شامپو دیگر نیازی به رنگ مو ندارید

فقط در 10-15 دقیقه با موهای سفید خداحافظی كنید

بهترین محصول در زمینه رفع سفیدی مو

با طرز استفاده بسیار آسان كه شما را شگفت زده خواهد كرد

فروش ویژه برای اولین بار  در ایران

همراه با كتاب آرایش مدرن بعنوان هدیه

ابتدا محصول  را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید
سپس وجه کالا  را به مامور پست بپردازید

قیمت : با تخفیف فقط 5,000 تومان

برای دیدن توضیحات بیشتر اینجا کلیک کنید


 

لاغریافزایش قددر خواب پادشاهی است، یا عالمی. اگر بیند كه آب دریا روشن و صاف است، دلیل كه پادشاه عالم و فاضل است. اگر تیره و صاف بود، دلیل كه مفسد و ظالم است. اگر بیند كه از آب دریا برخی بخورد، دلیل كه به قدر آن چه خورده است عزت یابد. اگر بیند كه از دریا به شنا بیرون آمد، دلیل است از زندان و خدمت پادشاه به سلامت بیرون آید. اگر بیند كه در دریا غرق شد و بِمُرد و بعد از آن وی را بالا افكند، دلیل كه در كار دنیا به حرص غرق شود. اگر بیند كه غرق شد و باز از دریا بیرون آمد، دلیل است كه از كار دنیا خلاصی یابد. اگر بیند كه از دور به دریا می نگریست و نزدیك او نرفت، دلیل كه بدانچه امید دارد نرسد. اگر بیند كه بر روی دریا همی شد، چنانكه پای او تر نبود، دلیل است از آتش دوزخ ایمن شود و كارهای دنیا بر او آسان شود.لوک اویتنهاو می گوید :

تعبیر دیدن کشتی رانی در دریا : شهامت ریسک کردن

تعبیر دیدن غرق شدن در دریا : ... ( بقیه در ادامه مطلب)
تعبیر دیدن در آن غرق شدن : بدبختی که به دست خود موجب شده اید

تعبیر دیدن دریای آرام : شادمانی

تعبیر دیدن دریای متلاطم : ناراحتی وغصه

تعبیر دیدن افتادن در دریا: ضرر و زیان ، بدبختی

دریای شفاف : شادمانی

دریای مواج : نیکبختی در تمام اموری که در آن گام برمیداریدمنوچهر مطیعی تهرانی گوید:

نفایس الفنون نوشته دریا در خواب پادشاه است ولی به نظر من دریا را نباید صرفا پادشاه دانست چون در زمان های مختلف دارندگان قدرت نام های مختلف داشته اند هر صاحب قدرت و شوکتی می تواند در خواب ما به صورت دریا ظاهر شود. گاهی این صاحب قدرت پادشاه است و گاه رئیس اداره و یا به قول فروید امپراطور و امپراطریس و حتی مدیر کلی مقتدر که بیننده خواب از او رعب دارد و می ترسد و یا به لطف و محبتش امید بسته است. تمام کسانی که ما نسبت به آن ها ضعف شدید داریم در خواب های ما به صورت پدیده های عظیم جلوه گر می شوند مانند دریا، آسمان، توفان، رعد و برق و یا شیر و پلنگ. عقیده فروید نیز عینا همین است حال اگر در خواب ببینیم که کنار دریا ایستاده ایم با چنین شخصیتی مجاور می شویم و چنانچه ببینیم از آب دریا می نوشیم متنفع می شویم و سود می بریم. اگر بیننده خواب ببیند که آب دریا را نوشید به طوری که چیزی باقی نماند به قدرت و شوکت و عظمت می رسد. اگر بیننده خواب ببیند که روی آب دریا راه می رود در کار خطرناکی مداخله می کند که احتمال لغزش و سقوط او می رود ولی موفق می شود. معبران نوشته اند در ساحل دریا بودن و منظره تلاطم دریار را مشاهده کردن نشانه ای است از بیماری فرزندان. چنانچه ببینید که از کشتی بیرون می آیید و به ساحل قدم می نهید فرزند بیمار یا عزیز دیگری که بیمار دارید شفا می یابد. اگر خود را در دریا در حال غرق شدن ببینید گرفتار مشکلاتی می شوید. بودن در کشتی در دریای آرام نشان امنیت و آرامش زندگی است.
محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند كه از دریا آب خوشگوار همی خورد، دلیل كند كه به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت یابد و اگر بیند كه جمله آب دریا را بخورد، دلیل كند كه پادشاهی همه جهان را بگیرد. و بعضی گویند كه به قدر آن كه از آب دریا خورده بود وی را بزرگی و مال و نعمت حاصل شود، جون آب روشن و صافی بود.ابراهیم كرمانی گوید:

اگر كسی بیند كه در دریا است، دلیل كه به خدمت پادشاه شود، یا مطیع مردی عالم و فاضل شود. اگر بیند درمیان دریا متحیر فرومانده است، دلیل كه كار او بر خطر است. اگر بیند كه از دریا بیرون آید، دلیل است بی غم شود. اگر بیند كه آب دریا بخورد و به غایت سرد است. اگر بیننده عالم است از علم بهره تمام یابد. اگر بیننده خواب از مردم پادشاه است، از پادشاه ایمن شود، یا علم آموزد، لكن از علم بهره یابد. اگر بیند كه آب دریا می خورد و سخت گرم است، دلیل كه گناه كند و تاویل آن به غایت بد است. اگر بیند كه آب دریا گنده و ناخوش است، دلیل كه او را خصمی بزرگ پیش آید و او را آن خصم بیم سخت است.جابر مغربی گوید:

اگر بیند كه در آب دریا همی رفت، دلیل است توفیق طاعت یابد. اگر بیند كه آب دریا زیاده شد، دلیل كه لشگر پادشاه زیاد شود. اگر بیند كه آب دریا كم شد، دلیل كه لشگر پادشاه هلاك شود. اگر بیند كه برخی از آب دریا بخورد و بر وی هیچ پدید نیامد، دلیل كه پادشاه یا عالمی را هلاك كند. اگر بیند كه آب از دریاها و رودها جمع شدند، دلیل كه پادشاه آن دیار مال و خزانه خویش را به یكجا جمع كند. اگر بیند كه از دریا موج ها برخاست و جهان از ابر تاریك شده بود. دلیل بود بر گناه و عصیان مردم آن دیار. اگر بیند كه از دریا موجی برخاست یا از دریا شكار می گرفت، دلیل است كه به اندازه و قدر آن، روزی حلال یابد و عیش بر عیال او فراخ و گشاد شود. اگر بیند كه آب دریا شور است كه خورد، دلیل كه كسب حلال بگذارد و كسب حرام كند.آنلی بیتون مى‏گوید:

1ـ شنیدن زمزمة دریا با ساحل در خواب ، نشانة‌آن است كه زندگی ای ملال آور و بی ثمر را سپری خواهید ساخت ، زندگی ای تهی از عشق و محبت .

2ـ دیدن دریا در خواب ، نشانة آرزوهای بی ثمر است .

3ـ اگر زنی خواب ببیند با همسر خود در دریا شنا می كند ، نشانة آن است كه به نخستین آرزوهای خود دست می یابد .
برچسب ها: دریا، دریا در خواب، تعبیر دیدن دریا، تعبیر ابن سیرین، تعبیر خواب، تعبیر خواب دریا، تعبیر خواب ابن سیرین، تعبیر دریا در خواب، تفسیر خواب دریا، تفسیر دیدن دریا در خواب، خواب دریا، خواب دیدن دریا، دیدن خواب دریا، معنی دریا در خواب، معنی خواب، معنی خواب دریا، تعبیر اگر بیند كه از دریا آب می خورد، تعبیر دیدن دریا در خواب، تعبیر دیدن کشتی رانی در دریا، تعبیر دیدن غرق شدن در دریا، تعبیر دیدن دریای متلاطم، تعبیر دیدن افتادن در دریا،
ارسال توسط admin
تبلیغات


آرشیو مطالب
نظر سنجی
از کدام مطالب ما بیشتر راضی بودید؟؟امکانات جانبی