تبلیغات
آموزش هنر در خانه - تعبیر خواب پرواز کردن
آموزش هنر در خانه


آموزش بافتن لباس قلاب بافی ، جدید ترین مدل های قلاب بافی، اموزش قدم به قدم قلاب بافی بهار 90، طرح نقشه های قلاب بافی،  مدل برای قلاب بافی،  مدل زیبای گلدوزی، مدل قلاب بافی نوزادان، مدل های زیبا قلاب بافی کودکان

آموزش تصویری بافتنی

محصولی ویژه برای دختر خانوم های جوانی كه می خواهند همیشه تك باشند

كامل ترین و جامع ترین مجموعه آموزش بافتنی دوبله فارسی

به راحتی با كمترین هزینه و در منزل بافتنی ببافید 

آموزش كاملا تصویری ، گام به گام و بسیار ساده

1 DVD همراه با كتاب و سی دی 

ابتدا محصول  را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید
سپس وجه کالا  را به مامور پست بپردازید

قیمت : با تخفیف ویژه فقط 5,500 تومان
برای دیدن توضیحات بیشتر اینجا کلیک کنید
جذابیت خود را چند برابر كنید

محصول جدید و پرطرفدار برای سال 1390

یك هدیه منحصر به فرد و فوق العاده

هدیه ای مناسب برای آنكه دوستش دارید.....

طراحی متفاوت و خیره كننده

برای دیدن توضیحات بیشتر اینجا کلیک کنید
شامپو رفع سفیدی مو

با این شامپو دیگر نیازی به رنگ مو ندارید

فقط در 10-15 دقیقه با موهای سفید خداحافظی كنید

بهترین محصول در زمینه رفع سفیدی مو

با طرز استفاده بسیار آسان كه شما را شگفت زده خواهد كرد

فروش ویژه برای اولین بار  در ایران

همراه با كتاب آرایش مدرن بعنوان هدیه

ابتدا محصول  را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید
سپس وجه کالا  را به مامور پست بپردازید

قیمت : با تخفیف فقط 5,000 تومان

برای دیدن توضیحات بیشتر اینجا کلیک کنید


 

لاغریافزایش قد


بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 11 فروردین 1391

پرواز کردن, پرواز کردن در خواب, تعبیر دیدن پرواز کردن, تعبیر ابن سیرین, تعبیر خواب, تعبیر خواب پرواز کردن , تعبیر خواب ابن سیرین, تعبیر  پرواز کردن در خواب, تفسیر خواب پرواز کردن, تفسیر دیدن پرواز کردن در خواب, خواب پرواز کردن, خواب دیدن پرواز کردن, دیدن خواب پرواز کردن, معنی پرواز کردن در خواب, معنی خواب, معنی خواب پرواز کردن, خواب پرواز کردن های زیبا ,  ,  ,حضرت دانیال گوید:

اگر بیند چون مرغ از جائی به جائی می پرید، دلیل كه به سفر رود و به قدر بلندی و پریدن وی از زمین بلندی و شرف یابد. اگر بیند راست به آسمان می رفت، دلیل كه او مضرت رسد. اگر بیند چندان پرواز كرد در هوا كه به آسمان رسید و در آسمان ناپدید شد و زمین نیامد، دلیل كه زود از دنیا رحلت كند.


محمدبن سیرین گوید:

اگر كسی بیند از جانب قبله بپرید و باز به جای خویش آمد، دلیل كه
( بقیه در ادامه مطلب)


اگر كسی بیند از جانب قبله بپرید و باز به جای خویش آمد، دلیل كه از سفر زود بازآید، بامنفعت بسیار، خاصه چون بیند كه پرها دارد. اگر بیند بی پر همی پرید،دلیل كه ازحال خود بگردد. اگر بیند از بام خویش به بامی دیگر می پرید، دلیل كه زن طلاق دهد و زنی دیگر خواهد یا كنیزكی خرد.ابراهیم كرمانی گوید:

اگر دید به آسمان بپرید، دلیل كه حج كند. اگر دید از سرای خود به سرای مجهول بپرید، دلیل كه اجل او نزدیك باشد و باید از گناه توبه كند. اگر بیند پرها داشت، لیكن به خلاف پر مرغان، دلیل كه بیمار شود و به نزدیك هلاك رسد و عاقبت شفا یابد. اگر دید از جائی به جائی پرواز نمود، دلیل كه سفر نماید.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

پریدن در خواب بر پنج وجه است.

اول: سفر.

دوم: حج.

سوم: بزرگی.

چهارم: تغییر حال.

پنجم: بیماری و مرگمنوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 پرواز در خواب نیکو است مگر این که مستقیم تا اعماق آسمان بالا بروید که دیگر زیر پای خود را نبینید. این را معبران بد دانسته اند و معتقدند که حیات بیننده خواب را خطری حتمی تهدید می کند. پریدن بیشتر سفرکردن تعبیر شده یا زن گرفتن. اما اگر دیدید که پرواز می کنید و از جایی برمی خیزید و به آرامی جای دیگر فرود می آیید تحول و دگر گونی در زندگی شما به وجود می آید که دل خواه است. اگر جای سبز و خرمی فرو آمدید از این تحول و دگر گونی سود می برید. پرواز در شب تحولی است آمیخته به اندوه و غم یا سفری است که خستگی و رنج دارد و و سود ندارد. گاه در خواب می بینید که پرواز می کنید اما می خواهید خود را به لبه دیوار یا بالای برج و یا نقطه دیگری برسانید و هر چه تلاش می کنید نمی توانید. این نشانه آن است که در تحولات آینده زندگی برای رسیدن به هدف های تعیین شده دچار مشکل و سختی می شوید و یا اصلا نمی رسید. مجلسی نوشته اگر کسی ببیند که حین پرواز به زمین می افتد زن خود را طلاق می دهد و زنی دیگر می گیرد اما سقوط در خواب نمایانگر سقوط حرفه ای و شغلی است و گویای این واقعیت که برای ایجاد تحول با ناکامی رو به رو می شوبد. مجموعا دیدن پرواز در خواب بد نیست و بهبود امور را نوید می دهد.لوک اویتنهاو می گوید :

پرواز کردن : در آسمان ها : تجربیاتی شیرین

داشتن بال : خوشبختیلیلا برایت مى‏گوید:

اگر در خواب ببینید كه بال و پر دارید و پرواز مى‏كنید، بیانگر گرفتارى و دردسر است. پرواز با هواپیما در خواب، نشانه‏ى ناامیدى و یأس است. پرواز با بالن در خواب، نشانه‏ى آن است كه به یكى از اهدافتان مى‏رسید. اگر در خواب ببینید كه هنگام پرواز سقوط مى‏كنید، یعنى روزهاى سختى پیش رو دارید.آنلی بیتون مى‏گوید:

1ـ اگر خواب ببینید در اوج آسمان پرواز می كنید . نشانة آن است كه در امر ازدواج با بدبختهایی روبرو می شوید .

2ـ اگر خواب ببینید نزدیك به زمین پرواز می كنید ، نشانة آن است كه از بیماری و پریشانی نجات خواهید یافت .

3ـ اگر خواب ببینید بر فراز آبی گل آلود پرواز می كنید ، علامت آن است كه دشمنان به دنبال فرصتی مناسبند تا شما را بدام بیندازند ، باید مراقب اطراف خود باشید .

4ـ اگر خواب ببینید بر فراز مكانهایی مخروبه پرواز می كنید ، علامت آن است كه در محیطهای مأیوس كننده با بدبختی زندگی خواهید كرد .

5ـ اگر خواب ببینید در حین پرواز درختان و گیاهان سبز را تماشا می كنید ، علامت آن است كه بعد از تحمل ناراحتی و سختی در مدتی كوتاه ، خوشبختی شما را در آغوش می گیرد .

6ـ اگر خواب ببینید در حین پرواز به خورشید نگاه می كنید ، علامت آن است كه بیهوده نگران هستید ، زیرا در كارها به توفیق می رسید .

7ـ اگر خواب ببینید از كنار ماه و سیارات دیگر پرواز می كنید ، دلالت بر قحطی و جنگ دارد .

8ـ اگر خواب ببینید با بالهایی سیاه پرواز می كنید ، نشانة نومیدی است . اگر در حین پرواز سقوط كنید ، علامت آن است كه در زندگی فردی منحط و پست می شوید . اگر در حین پرواز از خواب بیدار شوید ، علامت آن است كه دیگر بار مقام و منزلت خود را بدست می آورید .

9ـ اگر مردی خواب ببیند با بالهای سفید بر فراز شاخ و برگ سبز درختان پرواز می كند ، نشانة آن است كه در كارها پیشرفت می كند و به آرزوهای خود دست می یابد و همچنین در امر ازدواج سعادتمند و خوشبخت خواهد شد . اگر شاخ و برگ درختان خشكیده باشد ، علامت آن است كه برای رسیدن به آرزوهای خود باید مبارزه كند . در كارها پیشرفتی ناچیز خواهد كرد .

10ـ اگر دختری خواب ببیند از شهری به شهر دیگر پرواز می كند ، و سرانجام بر نوك كلیسایی فرود می آید ، نشانة آن است كه خواستاران دروغی بسیار خواهد داشت كه با آنها مخالفت می كند . شاید مدتی بیمار شود .

11ـ اگر دختری خواب ببیند در حینی كه پرواز می كند به او تیراندازی می شود ، نشانة آن است كه دشمنان می كوشند كه مانع پیشرفت او برای رسیدن به درجات بالاتر بشوند .
برچسب ها: پرواز کردن، پرواز کردن در خواب، تعبیر دیدن پرواز کردن، تعبیر ابن سیرین، تعبیر خواب، تعبیر خواب پرواز کردن، تعبیر خواب ابن سیرین، تعبیر پرواز کردن در خواب، تفسیر خواب پرواز کردن، تفسیر دیدن پرواز کردن در خواب، خواب پرواز کردن، خواب دیدن پرواز کردن، دیدن خواب پرواز کردن، معنی پرواز کردن در خواب، معنی خواب، معنی خواب پرواز کردن، خواب پرواز کردن های زیبا،
ارسال توسط admin
تبلیغات


آرشیو مطالب
نظر سنجی
از کدام مطالب ما بیشتر راضی بودید؟؟امکانات جانبی